Združenie

MAČKIN MAJER
Občianske združenie MAČKIN MAJER IČO: 50733320, vzniklo dňa 10.februára 2017 (VVS/1-900/90-506 85) ako prirodzené pokračovanie našich predchádzajúcich niekoľkoročných aktivít zameraných na pomoc túlavým a týraným zvieratám. Naším cieľom je pomáhať spoločenským zvieratám v núdzi, ktoré sa ocitli na ulici alebo žijú v zlých podmienkach, prioritne vo Zvolene a najbližšom okolí. Pre prevzaté zvieratá zabezpečujeme veterinárnu starostlivosť a kastrácie chápeme ako prevenciu ďalšieho neželaného rozmnožovania. Pre zvieratá aktívne vyhľadávame nových – zodpovednejších majiteľov. Transparentný účet v SLSP : SK79 0900 0000 0051 2673 5216 Cieľom združenia je vyvíjať činnosť smerujúcu k podpore a rozvoju pozitívnych vzťahov medzi človekom a spoločenským zvieraťom. Cieľom združenia nie je vykonávanie zárobkovej činnosti ani vytváranie zisku. Združenie napĺňa svoje poslanie tak, že sa snaží realizovať tieto ciele a úlohy: a) Zvyšovanie informovanosti o zodpovednosti za spoločenské zvieratá (o ochrane najmä mačiek a psov, o problematike túlavých zvierat, o potrebe kastrácií, atď.) pre lepšie spolužitie človeka a spoločenského zvieraťa. b) Pomoc spoločenským zvieratám v núdzi. c) Združovanie milovníkov spoločenských zvierat a ochranárov a ich pravidelné stretávanie. d) Spolupráca s organizáciami ochrancov zvierat, inštitúciami, orgánmi štátnej správy atď. za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov. e) Výchova ľudí k etickému postoju k spoločenským zvieratám a šírenie osvety v tejto oblasti. f) Zriadenie kvalitného azylu (útulku, depozitu, hotela) pre mačky. g) Poskytovanie a realizácia felinoterapie. h) Informovanie prostredníctvom www a facebook stránok a iných verejných prezentácií združenia pre zabezpečenie inzercie spoločenských zvierat a informovania verejnosti. OZ sa dištancuje od všetkých nezákonných a extrémistických aktivít.

Kontakt

SNP 162/128
96201
Zvolenská Slatina
Okres: 
Zvolen
Kontaktná osoba: 
MAČKIN MAJER
Telefón: 
0915832744