Útulok

Centrum nájdených zvierat
OZ Centrum nájdených zvierat, ktoré je zriaďovateľom a aj prevádzkovateľom Ružomberského útulku, je nezisková organizácia, fungujúca z finančných, ale aj materiálnych darov. Vďaka týmto darom a nášmu úsiliu sa snažíme vytvárať čo najlepšie podmienky pre zvieratá, ktoré boli odvrhnuté, vyhodené na ulicu a vo veľkej miere kruto týrané. Každý psík ma zabezpečenú veterinárnu starostlivosť, čo nie je lacná záležitosť. Samozrejme každý deň stravu. Za finančné príspevky sa kupujú lieky, strava a ďalšie veci potrebné na chod útulku (metly, dezinfekčné prostriedky, materiál potrebný na opravu a údržbu kotercov, i na výstavbu nových kotercov......)
AK ste sa rozhodli pomôcť takouto formou, môžete tak učiniť vkladom na účet 4320031509/3100

Kontakt

Korytnická 7511
034 01
Ružomberok
Okres: 
Ružomberok
Kontaktná osoba: 
Ivana Mayerová
Telefón: 
0915 625 157
E-mail: