Pravidlá používania

 1. Portál www.adoptujzvieratko.sk poskytuje priestor pre milovníkov zvierat, ktorí ponúkajú alebo hľadajú zvieratko na adopciu, riešia stratené či nájdené zvieratko, alebo len hľadajú informácie. 
 2. Útulky, združenia a jednotlivci majú možnosť bezplatne vytvárať a aktualizovať svoj profil, pridávať resp. odstraňovať inzeráty na zvieratká. 
 3. Pridávanie inzerátov od individuálnych inzerentov, útulkov a združení je bezplatné. Nie je možné ich platené uprednostňovanie v poradí.  
 4. Komerčné inzeráty na predaj zvierat sú zakázané. Táto webstránka nie je určená na komerčnú ponuku zvierat z chovných staníc, individuálnych chovateľov a obchodníkov so zvieratami. Prípustné sú len také ponuky, kde požadované plnenie nepresahuje bežne zaužívané podpísanie zmluvy o adopcii a adopčný poplatok v útulkoch a združeniach.  
 5. Prosím udržujte svoje údaje a údaje v inzerátoch aktuálne. Po adopcii zvieratka vymažte inzerát, alebo ho upravte a pridajte "adoptované". 
 6. Automatické zmazanie inzerátu:  
  inzeráty neregistrovaných užívateľov - 1 mesiac
  registrovaní užívatelia - nikdy
  stratené a nájdené - 3 mesiace 
 7. Administrátor webstránky si vyhradzuje právo vymazať inzerát alebo užívateľa podľa vlastného uváženia, ak tento narúša zámer tohto webu a to najmä inzeráty na predaj zvierat, inzeráty nesúvisiace so zameraním webstránky, inzeráty odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce platné zákony Slovenskej republiky. 
 8. Za správnosť údajov v inzeráte, ako aj v profile, zodpovedá zadávateľ. Prevádzkovateľ webstránky nenesie zodpovednosť za správnosť údajov, prípadné škody užívateľom ani tretím stranám a nepreberá zodpovednosť za právny, obchodný ani iný vzťah uzavretý medzi užívateľmi.  
 9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných a iných údajov užívateľa uvedených v inzeráte.  
 10. Portál používa redakčný systém Drupal, open source CMS, distribuovaný za podmienok licencií GPL (GNU General Public License). Viac informácii nájdete na www.drupal.org
 11. V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí inzerent so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v inzeráte prevádzkovateľom webstránky za účelom spravovania webstránky, a to po dobu zverejnenia inzerátu. 
 12. Tieto podmienky sú platné od okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez upozornenia meniť pravidlá používania, poskytované služby aj funkčnosť webstránky. 
 13. Zverejnením inzerátu vyjadrujete svoj súhlas s dodržiavaním týchto pravidiel.