Kto sme

Sme nadšenci - dobrovoľníci, ktorým nie je ľahostajný svet zvierat okolo nás.

Máme radi zvieratá a preto sme sa po mnohoročných skúsenostiach dobrovoľnej, ale na druhej strane nijako špeciálne organizovanej pomoci domácim miláčikom, rozhodli založiť tento web.

Inzercia na našich webových stránkach je bezplatná a bezplatná vždy bude. Jednou z hlavných myšlienok pri založení týchto stránok bola dať priestor rôznych združeniam a útulkom, ktoré pomáhajú zvieratám v núdzi. Našou veľkou snahou je dostať slovné spojenie "adoptujzvieratko.sk" do povedomia najširšej verejnosti na Slovensku.

Nakoľko nie sme občianske združenie, ani neprevádzkujeme registrovaný útulok, naše finančné zdroje sú obmedzené. Na druhú stranu, snažíme sa plne využiť vlastné profesijné schopnosti a skúsenosti na pomoc zvieratkám.

Sme si vedomí toho, že legislatívna situácia týkajúca sa ochrany zvierat v našej krajine, je dlhodobo na chvoste pozornosti. Väčšinu činností tak zabezpečujú rôzne občianske združenia, útulky, alebo jednotlivci, ktorých činnosť je neoceniteľná. Sme si vedomí, že toto je beh na dlhé trate a neexistuje zlatá stredná cesta.
Podávame teda pomocnú ruku, nič iné za tým nie je...

Veríme, že aj malá pomoc je pomoc. Vieme, že zachrániť život jedného tvora, znamená zachrániť jeho celý svet. Aj nevšímavosť zabíja, preto majme otvorené oči a vnímajme srdcom.

 

Leták na stiahnutie