Články

V auguste v roku 2011 som bývala ešte s mojou mamou a našim "zverincom" v spoločnom byte. (náš stály zverinec tvoria už nejakých tých pár rokov dve mačky, jeden pes a jedna korela) Jednu augustovú nedeľu ráno, sa moja mama sa vybrala, keď ešte nebolo veľmi teplo, na prechádzku s našou fenkou...
23.2.2013
V prípade, že sa stretnete s týraním zvierat alebo máte o takomto konaní informácie, kontaktujte bezodkladne miestne príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá má svojich veterinárnych inšpektorov a tí sú kompetentní takéto konanie preskúmať a riešiť. Ak však máte dojem, že...
6.2.2013
Túlavé, zabehnuté alebo zranené zviera Zákonom č. 342/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov bola obciam, s účinnosťou od 1.11.2011, uložená povinnosť zriaďovať, prevádzkovať a podieľať sa na prevádzke...
4.2.2013
Slovíčko hendikep v ľuďoch vyvoláva zmiešané pocity. V tom našom, ľudskom, svete ide o isté obmedzenie. S hendikepom sa väčšina ľudí ťažšie zamestná, prípadne nezamestná vôbec, sú rôznymi spôsobmi takmer vylúčení zo spoločnosti, môžu mať problém so živobytím. U zvierat, tých...
9.1.2013
Väčšina ľudí si radšej chce adoptovať mačiatko, čím menšie, tým lepšie. Áno, sú milé, hravé a strašne chutné.  Ak by ste sa však spýtali ľudí, ktorí sa dlhodobo venujú mačkám, určite vám odporučia adoptovať si dospelú mačku. Prečo nie mačiatko Mačiatko je mačiatkom len krátko. U...
7.1.2013
123/2008 - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 5. novembra 2007 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá 143/2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26....
4.1.2013
Ak čakáte alebo chcete dieťa, asi ste už počuli o toxoplazmóze, infekčnom ochorení spôsobenom jednobunkovým organizmom, ktoré môže spôsobiť závažné vady vývoja nenadrodeného dieťaťa alebo predčasný pôrod. Fakty: Toxoplazmóza je jednou z najčastejších infekcií človeka, niektoré zdroje...
4.1.2013

Stránky