Košický útulok pre zvieratá - miesto pre oddych, vzdelávanie a budovanie vzťahu k zvieratám

Dátum akcie: 
27.1.2020, 12:30 (pondelok)

❤Svojim hlasom za náš projekt nám pomôžete získať peniažky na zveľadenie priestoru pre dobrovoľníkov - pre Vás

✅Naša organizácia začala tohto roku z vlastných zdrojov, darov a za pomoci dobrovoľníkov budovať oddychovú zónu a náučný chodník pre návštevníkov útulku, dobrovoľníkov na venčenie útulkáčov a žiakov škôl. Tento zámer sa nám nepodarilo dokončiť pre nedostatok finančných prostriedkov a začínajúcej zime, Návštevníci útulku hlavne rodičia s deťmi, v prípade zhoršenia počasia sa nemajú kde uchýliť, preto po čase odchádzajú domov.

Ako hlasovať za tento projekt?

Pošlite SMS v tvare HLAS(medzera)38 na číslo 0902 020 292.

Hlasovanie prebieha od 20. 1. do 31. 1. 2020. Cena spätnej SMS je 0, - € s DPH. Hlasujúci hradí ním zasielanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Zahlasovať môžete iba raz počas trvania hlasovania a len za jeden projekt.

https://www.mamnatogrant.sk/projekty/detail/38/kosicky-utulok-pre-zviera...